Khách sạn Myway
Địa điểm   : Phố Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam
Chủ đầu tư   : Công ty cổ phần My Way Hospitality
Thời gian triển khai   : Năm 2012
Hạng mục thực hiện : Thi Công các hạng mục nội thất đồ fix và đồ rời