Nhà hàng King Deli
Địa điểm: Hà Nội - Việt Nam
Hạng mục công trình: Thi công nội thất, lắp đặt nội thất, cung cấp đồ nội thất rời.
Thiết kế: OP3 Việt Nam
Dự án hoàn thành tháng 6/2013.