Nhà mẫu Goldseason
Địa điểm: Tòa nhà TNR Tower.
54A - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội.